Адвокатське об'єднання "Волошин і партнери"

м.Рівне, вул. Лермонтова, 5В

тел./факс: (0362) 62 33 13,
моб.: (067) 800 800 7, (098) 393 39 39

Ви маєте можливість отримати юридичну консультацію за адресою:

м.Рівне, вул. Лермонтова, 5В

тел./факс: (0362) 62 33 13, моб.: (067) 800 800 7, (098) 393 39 39

Яким чином можливо позбавити одного з подружжя батьківських прав?

Думка юриста ГО «ПРАВОЗАХИСНИЙ КОНТРОЛЬ»

Статтею 164 Сімейного кодексу України встановлено підстави позбавлення батьківських прав, зокрема мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Правовими наслідками позбавлення батьківських прав відповідно до ст. 166 Сімейного кодексу України є наступні:

Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на
спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Слід звернути увагу, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від
обов'язку щодо утримання дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Тому, якщо у одного з подружжя наявні підстави для позбавлення батьківських прав другого з подружжя, які підтверджені показаннями свідків, характеристиками, різного роду довідками та інші слід звернутися до органу опіки та піклування, прокуратури та інших, перелічених статтею 165 Сімейного кодексу України, з проханням подати у ваших інтересах позовну заяву про позбавлення батьківських прав до суду, або ж безпередньо самому подати дану позовну заяву до суду.