Адвокатське об'єднання "Волошин і партнери"

м.Рівне, вул. Лермонтова, 5В

тел./факс: (0362) 62 33 13,
моб.: (067) 800 800 7, (098) 393 39 39

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника і тимчасове замісництво

Для виконання роботи за вакантною посадою можна залучати працівників підприємства та іншим способом. Цим способом виконання додаткових обов’язків працівником є розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт).

Під розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією ж професією або посадою3.

Із цього випливає основна відмінність зазначеного способу виконання додаткових функцій від суміщення професій (посад). Дійсно, якщо, зазначючи про суміщення професій (посад), мається на увазі виконання додаткового обсягу робіт за декількома спеціальностями або на декількох посадах, передбачених штатним розкладом, то розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) припускає, що виконання працівником додаткових функцій відбувається в межах однієї професії (посади).

У всьому іншому ці два способи покладання додаткових обов’язків на працівника нічим не відрізняються.

Покладання на працівника підприємства додаткових обов’язків у разі розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) керівника підприємства. За розширення зони обслуговування (збільшення обсягу робіт), так само як і за суміщення професій (посад) проводиться доплата.

Відповідно до додатка 3 до Генеральної угоди розмір доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не обмежується максимальним розміром і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників. Тому підприємства самостійно встановлюють у кожному конкретному випадку розмір доплати працівнику з урахуванням положень колективного договору.

Розмір доплати конкретному працівнику зазначається в наказі (розпорядженні) керівника про доручення йому виконання додаткових обов’язків у порядку розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт).